Site Feedback

Resolved questions
Які українськи нелайкові приказки зі словом «лях» ви знаєте?

наприклад: “З ляхом говори, а камінь за пазухою держи”

For learning: Ukrainian
Base language: Ukrainian
Category: Uncategorized

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  По шкодi Лях мудрий.
  Бють не Ляхи, а наші гріхи.
  Втікай Ляше, бо все що на тобі, то наше.
  Доти Лях крутив, доки не наївся і не напив.
  За наші гріхи, надходять Ляхи.
  Не той Лях в полі, як у коморі.
  Знай Ляше, що по Случ наше.
  Йти до Ляхів — не їсти пирогів.
  Лях тоді добрий як спить; а пробудиться, то біда.
  Лях як їсти хоче, то свище.
  Ляхи нам не пани, а ми їм не хлопи.
  Ляхів гудьмо, але з Ляхами будьмо.
  Ляхові курка, а мужикові шабля.
  Мужик свиню любить, а Лях курку.
  Посунься Ляше, най Русин сяде.
  Провадь мене і до Вєни, а не зробиш Ляха з мене.
  Шляхтич з перевареної сироватки, шабелька на личку, перевеслом підперезаний.
  Що кому годиться: мужикові ціп, а Ляхові шабля.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.