Site Feedback

Resolved questions
Could anyone translate this for me?

Parang di koyata kaya
pag sa buhay ko wala na
aaninang pag ibig kung puso ko ay nag iisa
sino ka ang tatawagin
sino ka ang hahanapin....I have forgotten the lyrics

..Bakit ka pa nakita (Is this mean that why did we met)
Bakit pa nakilala (is this mean that why did we know each other)
Kung ang puso ko ay iiwan mo lang atsasaktan
(is this mean that "if you just leave me hurt all alone)
kung say higit sa akit
naron man ang pagdaramdam ito
ay aking kakayanin.

Please somebody help me..Thank u

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: English
Category: Uncategorized

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Seems like I can't bear it
  If in my life you'll be gone
  What do i have to do with my love
  If my heart will be alone
  Who will I call
  Who will I find
  Who will fill up my loving feeling - sino and magpupuno sa aking paglalambing

  Why do I have to met you
  Why do I have to know you
  If you will just left and hurt my heart
  If she is better than me
  Though theres hurt feeling
  I will bear this

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Filipino (Tagalog)