Site Feedback

Resolved questions
Could anyone translate this for me?

Parang di koyata kaya
pag sa buhay ko wala na
aaninang pag ibig kung puso ko ay nag iisa
sino ka ang tatawagin
sino ka ang hahanapin....I have forgotten the lyrics

..Bakit ka pa nakita (Is this mean that why did we met)
Bakit pa nakilala (is this mean that why did we know each other)
Kung ang puso ko ay iiwan mo lang atsasaktan
(is this mean that "if you just leave me hurt all alone)
kung say higit sa akit
naron man ang pagdaramdam ito
ay aking kakayanin.

Please somebody help me..Thank u

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: English
Category: Uncategorized

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.