Site Feedback

Undecided questions
Can you suggest Polish proverbs here with English translation? Please.

For learning: Polish
Base language: English
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  "Kłamstwo ma krótkie nogi" - "A lie has no legs"
  "W ciemności wszystkie koty są czarne" - "All cats are the grey in the dark"

  -No pain no gain- bez pracy nie ma kolaczy
  -to turn a deaf ear to sth- puścić coś mimo uszu
  -to have money to burn- miec forsy jak lodu
  -as drunk as a lord/skunk- pijany jak bela
  -to have one's hands full with sb/sth- mieć z kimś/czymś urwanie głowy
  -to walk all over sb - wchodzić komuś na głowę
  -when the cat's away, the mice will play- myszy harcują, gdy kota nie czują

  Want more? :)

  A bad workman blames his tools.
  Złej baletnicy wadzi rąbek u spódnicy.

  Beggars can’t be choosers.
  Gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.

  A barking dog never bites.
  Krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje.

  Curiosity killed the cat.
  Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

  Don’t count your chickens before they are hatched.
  Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

  Every cloud has a silver lining.
  Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

  It never rains but pours.
  Nieszczęścia chodzą parami.

  Never judge a book by its cover.
  Nie osądzaj książki po okładce.

  Miłość jest ślepa.
  Live is blind.

  One swallow does not make a summer.
  Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

  Speech is silver, silence is golden.
  Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

  There is no place like home.
  Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

  There’s no smoke without fire.
  Nie ma dymu bez ognia.  If you want to know more proverbs, you can write to me :)
  I'm going to write more :)

  So, here you are ;)
  I'm happy, that I could help.


  A bird in the hand is worth two in the bush.
  Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

  A friend in need is a friend indeed.
  Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

  All is fair in love and war.
  W miłości i na wojnie wszystko dozwolone.

  All is well that ends well.
  Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

  All roads lead to Rome.
  Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

  All that glitters is not gold.
  Nie wszystko złoto, co się świeci.

  All things come to him who waits.
  Cierpliwość popłaca.

  An eye for an eye and a tooth for a tooth.
  Oko za oko, ząb za ząb.

  As you make your bed so you must lie in it.
  Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

  Bad news travels fast.
  Złe wiadomości szybko się rozchodzą.

  Better be safe than sorry.
  Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.

  Better late then never.
  Lepiej późno niż wcale.

  Better safe then sorry.
  Lepiej nosić niż się prosić.

  Birds of a feather flock together.
  Ciągnie swój do swego.

  Charity begins at home.
  Bliższa koszula ciału.

  Children should be seen and not heard.
  Dzieci i ryby głosu nie mają.

  Clothes do not make the man.
  Nie szata zdobi człowieka.

  Everything comes to those who wait.
  Cierpliwość popłaca.

  Fortune favours the brave.
  Szczęście sprzyja odważnym.

  God helps those who help themselves.
  Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

  Haste makes waste.
  Co nagle, to po diable.

  He laughs best who laughs last.
  Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

  He who lives by the sword shall die by the sword.
  Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

  Honesty is the best policy.
  Uczciwość popłaca.

  Let sleeping dogs lie.
  Nie wywołuj wilka z lasu.

  Make hay while the sun shines.
  Kuj żelazo, póki gorące.

  Money does not bring happiness.
  Pieniądze szczęścia nie dają.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.