Site Feedback

Resolved questions
Question about verbs

There are two sentences


the first


— Mości pułkowniku — rzekł — nieraz po to jeno ojciec dziecko przygani, by ktoś jego słowom zaprzeczył, i tak mniemam, że nie można rodzicielskiego serca bardziej udelektować, jak przyganie negując

and the second

Przyznaję, że gdybym go był wówczas złapał, byłbym mu był pro memoria nie żałował, ale teraz trzeba będzie, widzę, zaniechać, bo mi się znowu na jakie dziesięć lat pochowa, a staremu tęskno.


There are two verbs

1) mniemam
2) przyznaję,

It seems, that there first person (I ) in both, both are singular, the time is present in both

więc, why there are different endings ( -am and -ę ) ?

For learning: Polish
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Because Polish is particularan and we have diffrents ending it denpens on the word for example
  Ja się miewam dobrze. Some verbs will have ę (like Ja się myję) and some -am (like Ja się nazywam...) you must to remember there isn't any principle. ;)
  А я с Араей не до конца согласна. Правила есть, а скорее надо сказать, что в польском есть 4 спряжения глаголов (я даже когда-то отвечала тут на сайте на вопрос про это - http://www.italki.com/answers/question/48610.htm). Итак "mniemam" это глагол третьего спряжения, поэтому имеет окончание "am", а "przyznaję " - первого с окончанием "ę".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish