Site Feedback

Undecided questions
hur du anvander ett och en?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Detta är nog en av de svåraste delarna med att lära sig Svenska (eller andra nordiska språk med samma genus). För det finns egentligen ingen logik till när man ska använda en (utrum) eller ett (neutrum).

  Mina tips till att lära sig när man använder en eller ett:

  1. Läs mycket. Vad som helst egentligen men helst böcker då de har mycket mer korrekt svenska än till exempel en kvällstidning.
  2. Chansa! 75% av substantiven tillhör genuset utrum så om du är osäker använd "en" framför och hoppas att det är rätt.

  Du ska hur som helst inte lära dig detta genom att tala med svenskar. För jag tror inte så många skulle rätta fel användning av en/ett eftersom vi ändå förstår vad du menar.

  En och ett böjs starkt, d.v.s. de böjs oregelbundet; det finns ingen logik bakom. Därför måste man lära sig från början om något är "en" eller "ett".

  De enda två grupper av ord som är nästan helt regelbundna, som jag känner till, är djur och träd enligt följande:

  Man säger "ett djur"(neutrum), men de flesta djur är "en" (reale/utrum): en ko, en gris, en varg, en häst, en örn, en get o.s.v.

  Med träd gäller samma sak. "Ett träd" (neutrum), men nästan alla träd är en (reale/utrum): en björk, en tall, en gran, en ek, en lind, en lönn o.s.v.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.