Site Feedback
Anh Dong Add to Favorites Visited 6 months ago

Teaches: Vietnamese

Languages: Vietnamese, English

28, Female, From Saigon, Viet Nam, Living in Saigon, Viet Nam

Local time: Dec 01, 2015 18:37   (SE Asia Standard Time)

Tôi làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ Sinh học. Tôi đến từ Sài Gòn, Việt Nam. Tôi đam mê nấu ăn, làm vườn và chăn nuôi. Nếu bạn muốn khám phá văn hóa, con người và đặc biệt là ngôn ngữ Việt Nam, tôi chắc rằng tôi có thể giúp bạn.
Schedule Session

50 ITC per hour
=5.0 USD

I am looking for new students d(^_^)b View time schedule Contact Teacher

Informal Tutoring  

Informal Tutoring: Vietnamese
  • 3 completed session(s)
50 ITC per hour
=5.0USD
Schedule Session

30 minute trial session

10 ITC 30 minutes
=1.0USD
Take a Trial Session

About Anh Dong

Tên đầy đủ của tôi là Lê Thị Ánh Đông, mọi người thường gọi tôi là Kua.
Tôi 25 tuổi, tôi tốt nghiệp cử nhân Công nghệ Sinh học của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang theo học lớp Thạc sĩ Công nghệ Sinh học trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. lĩnh vực tôi theo đuổi là các ứng dụng Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường và nông nghiệp.
Hiện tại tôi làm việc ở vị trí Chuyên viên nghiên cứu và phát triển của một công ty Công nghệ sinh học chuyên về các sản phẩm ứng dụng trong Thủy sản và Nông nghệp. Tôi tham gia vào công tác đào tạo sinh viên cho các trường Đại học có liên kết và nghiên cứu.
Tôi làm việc tại công ty từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần. Chủ nhật là ngày tôi dành cho các dự định riêng. Do đó tôi tôi có thời gian vào các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7. Tôi có thể dạy trực tuyến, hoặc có thể dạy trực tiếp. Tôi có pương tiện di chuyển riêng, vì vậy tôi có thể chủ động dẫn bạn đi tới một vài địa điểm trong thời gian giảng dạy, nếu cần thiết.
Tôi cởi mở, thân thiện và kiên nhẫn, có kỹ năng sư phạm. Tôi chờ đợi những học viên đang học tập và làm việc tại Việt Nam, hoặc tìm hiểu Tiếng Việt vì một mục đích cụ thể. Bênh cạnh đó tôi hy vọng có thể học hỏi về văn hóa và đất nước của các bạn thông qua quá trình học, như những người bạn.

Teaching Tools

Audio only

Anh Dong

 Community Tutor

Completed sessions 3
Students 2
RatingBETA 
Professional Lessons
Informal Tutoring
Instant Tutoring
Teacher sinceOct 19, 2012
Last session Dec 09, 2012