Site Feedback
Mariko Yamamoto Visited 6 months ago

Languages: Japanese, Vietnamese

Learning: Vietnamese

29, Female, From Himeji, Japan, Living in Tokyo, Japan

Local time: Nov 29 18:17  (Tokyo Standard Time)

Chào Tôi có kế hoạch đến Việt Nam Hue vào mùa xuân năm tới. Chúng tôi dự định sống một năm tại Việt Nam, để thực hiện tình nguyện viên. Tôi chỉ bắt đầu nghiên cứu Việt Nam. Tôi muốn có th
Not Given
Nothing found.
Sorry, you do not have permission.
Mariko Yamamoto

Points 110 BETA  
Friends 30
Member since Oct 20, 2013