Site Feedback
happy smile Visited 6 months ago

Languages: Vietnamese, English

Learning: English

From Viet Nam, Living in Viet Nam

Local time: Nov 27 15:13  (SE Asia Standard Time)

Mình là Hải Hậu, nhưng mình thích được gọi là Smile vì mình rất hay cười. Nói được tiếng anh là mơ ước của mình, mọi người giúp mình với.
Not Given
Nothing found.
Sorry, you do not have permission.
happy smile

Points 50 BETA  
Friends 4
Member since Nov 07, 2013