Ken
Tražim pjesmu o svetlom Cirili i kako je izmislio abecedu

Sjećam se da nitko mi je prićao o pjesmi na ćemu svetli Ciril je pokušao zatvoriti slavske zvukove u kavez. Može se raditi o glagoljici ili cirilici, i mislim da je pisan na jednom jezika bivše Jugoslavije. Mislio sam da bi bilo poznata pjesma, ali sada ne mogu naći ovo nigdje.

Da li netko zna nešto o tome? Hvala!
May 1, 2019 1:47 PM
Comments · 3
Sećam se da mi je neko pričao o pesmi u kojoj sveti Ćirilo pokušava da zatvori slovenske <em>(Sloveni / slovenski = Skavs / Slavic, Slovenci / slovenački = Slovenians / Slovenian) (words that end with -ski, -čki, -ški do not begin with a capital letter)</em> glasove u kavez. Nisam siguran da li se radi o Glagoljici <em>(proper noun)</em><em style="color: rgb(255, 153, 0);"> </em>i, ili Ćirilici <em>(proper noun)</em>, ali mislim da je pisana na jednom od jezika bivše Jugoslavije. Pomislio sam da je možda u pitanju poznata pesma, ali nikako ne mogu da je nađem.

Da li neko zna išta o tome? Hvala!

Ćirilo didn't devise Abeceda. Ćirilo and Metodije were missionaries who were spreading literacy among Slavs. It's said that they devised Glagoljica and introduced it to Slavs as their first alphabet. Abeceda is Serbian Latin alphabet, Azbuka is Serbian Cyrillic alphabet.
May 5, 2019
Sjećam se da (nitko)m i je NEKO priČao o pjesmi U KOJOJ JE  svetI Ćiril (je)pokušao zatvoriti slavENSKE zvukove u kavez. MožDA se raditLO o glagoljici ili Ćirilici , A mislim da je pisanA na jednom OD jezika bivše Jugoslavije. Mislio sam da JE TO NEKA poznata pjesma, ali sada JE ne mogu naći (ovo) nigdje.

Da li netko zna nešto o tome? Hvala!

Tried to find it, but without success!
May 2, 2019

Hvala vam!

Vidim da moram imati na umu rod za stvari kao pesme. Pitam se, ako li biste koristili reć "alfabetu" nego abecede o azbuke da govorite o puno alfabeta?  Hvala za ispravke!

May 6, 2019