Irida Hoti

Enseignant professionnel
Enseigne
Albanais
Natif
Parle
Anglais
Italien
Autre
Dr. Irida Hoti, Albanian Language Teacher with 20 years experience.
De AlbanieLieu de résidence : Shkoder, Albanie (21:38 UTC+02:00)
À propos de moi
Professeur italki depuis le 28 Jun 2020
Sujets d'intérêtVoyagesÉcritureScience
I am a twenty years experienced Language Teacher, Lecturer and Researcher. I got graduated for “Albanian language and literature” in 1997 at Shkodra University. In 2006 I got the tittle “Master” and in 2012 the tittle “Doctor in Science” in linguistics, at Tirana University, Albania. Since 2004 I am an Albanian language teacher (at a high school) and an assistant professor (part – time) at Shkodra University. In 2017 I am awarded with the National Prize: "The teacher of the Year in Innovation", Albania. I am member of the Albanian Scientific Women Network since 2017. I am a Certified Trainer for teachers since 2018. Author of a monograph, Co-author of 15 books in the Educational Field.
5.0
Évaluation
122
Élèves
1552
Leçons
100%
Assiduité
100%
Réponse

Leçons (Albanais)

Leçon d'essai
80 lessons completed
USD 10.00+
Introducing yourself. Who you are? Where are you?-Prezantimi i vetes. Kush je? Nga je?
A1 -  A2

Général

654 lessons completed
USD 22.00+
Forfait avec 8% de réduction
Learn through communicative situations -Mësojmë përmes situatave komunikative
A1 -  A2

Pratique de la conversation

257 lessons completed
USD 22.00+
Forfait avec 8% de réduction
Albanian language learning for children - Mësimi i gjuhës shqipe për fëmijët
A1

Général

348 lessons completed
USD 19.00+
Forfait avec 21% de réduction
Listening & Speaking for everyday life
A1 -  A2

Général

213 lessons completed
USD 17.00+
Forfait avec 9% de réduction

Disponibilité

Selon votre fuseau horaire (UTC+00:00)
Mes créations
Quiz (2)

198 avis

Larisa
115 leçons en Albanais
Choix du professeur
I've been studying with Irida for over a year now and I can see my Albanian dramatically improving. Today, Irida gave me an Albanian test where she tested my reading, writing, listening and speaking skills. As a teacher, Irida works to understand what level you are at and build a real curriculum to enhance your abilities. Studying with Irida is the closest thing I've found to having a formal education in Albanian. I highly recommend studying with Irida, she has a sophisticated teaching style that will definitely help you.
22 déc. 2021
Mimi
41 leçons en Albanais
Choix du professeur
Thank you so much Irida, I am making progress. I wrote my first letter in Albanian for my dear teacher. E dashur Irida,
 Sot të gjithë mësuesit në Shqipëri festojnë këtë ditë me shumë lumturi.
 Për këtë ditë të solla dicka, një poezi si dhuratë nga zemra
. Unë jam një nga nxënëset e tua, çdo të mërkurë mësoj me ty gjëra të reja.
 Gjuha shqipe është nga më të vështirat Unë nuk mendoj
 Por me ty, rasa, koha, e trajta bëhen më të thjeshta.
 Pas dimrit vjen pranvera
 E pak nga pak e kuptova
 Duket se shpjegimet e tua janë si magji
 Të falënderoj nga zemra
 Edhe të uroj Gëzuar Ditën e Mësuesit nga Franca! Mimi
10 mars 2021
Mirsada durakovic
88 leçons en Albanais
Choix du professeur
Irida is very kind and very helpful - I really enjoy having lessons with her - the lessons are very clear and easy to understand .
29 juil. 2020
Mia
42 leçons en Albanais
Irida is compassionate and very understanding. She goes above and beyond for her students by creating lessons that help them advance. She truly loves teaching, and it shows in her lessons.
7 mai 2023
edsloopmia867
1 leçon en Albanais
Excellent teacher, very knowledgeable and was able to identify which areas I need to practice and review! Really helpful and professional! Will definitely book another class!
15 avr. 2023
Isabel Carlota Funch
2 leçons en Albanais
Very good teacher with a lot of patience and she explains things very well :-)
13 mars 2023
Le dernier paiement sera effectué en dollars américains (USD)