Adam
Just one short and simple question.
Which goalkeaper should play?
Pickford
Pope
Ramsdale
Other Golkeaper
zadano pytania 14
26 lis 2022 21:53
Odpowiedzi · 1
Other goalkeeper
26 listopada 2022
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!
Adam
Znajomość języków
białoruski, angielski, francuski, grecki, włoski, litewski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, ukraiński
Język do nauczenia się
białoruski, angielski, francuski, grecki, włoski, litewski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, ukraiński