Siphokuhle Twala
Community Tutor
Sokuyisikhathi semvula nokuduma kwezulu eNingizimu Afrika. Izolo beliyidliva, kwase kuvela uthingolwenkosazana. 🌈🎊 It’s rainy season in South Africa, lots of thunderstorms too. Yesterday it was raining cats and dogs then a rainbow showed up.
Dec 2, 2020 6:44 AM