kSun25
Tema dana je kreativnost. Ovu reč znala sam ali nisam znala sinonim "stvaralaštvo". Ovaj termin najbolje upotreban za likovnu kultura ili likovnu umjetnost. "Stvaralaštvo" možemo da upotrebiti tako: Meni je jedino važno moje stvaralaštvo/kreativnost Umjetničko stvaralaštvo/kreativnost Kreativnost/stvaralaštvo za mene je... Kreativnost za mene je sloboda misli i sposobnost da to izrazi. #moreфон2020 #moreфон_italki @mechanicalsea @italki @puzzleenglish @mifbooks
Dec 6, 2020 7:02 PM