Anna
Is it correct to say? 🇨🇿 Chci si rezervovat pokoj. Na jehož jméno byl pokoj rezervován? Váš pas prosím? Mohu tu nechat tašky? Je cena včetně snídaně? Podávání snídaní: 7 až 9 hodin. Máme problém se sprchou. Žádná teplá voda. Můj telefon není nabitý. Mohu nabít telefon? Topení nefunguje. Zkoušel jsi to vypnout a znovu zapnout?
Nov 16, 2021 6:04 PM
Answers · 2
Chtěla bych si rezervovat pokoj. ("Chci" sounds impolite in Czech) or "Ráda bych si rezervovala pokoj." as different option to say same sentence. Na čí jméno byl pokoj rezervován? Mohu si tu odložit tašky? Je cena včetně snídaně? (Better "Zahrnuje cena i snídani?) Podávání snídaní: 7 až 9 hodin. (More common: Snídaně: 7-9 hodin/ Snídaně od 7 do 9. Neteče teplá voda. Mohu si nabít telefon? Topení nefunguje. Zkoušel jsi to vypnout a zapnout?
November 18, 2021
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!