Clair
יש לי בעיה: אני קוראת די הרבה בעברית אבל אני לא קוראת בקול. אני לא יודעת האם אני קוראת נכון או לא נכון. יש לי ספרי ילדים עם ניקוד, אבל אני אף פעם לא בטוחה שאני מבטאת הכל בלי טעויות. י
Feb 13, 2021 11:56 AM
Corrections · 7
יש לי בעיה: אני קוראת די הרבה בעברית אבל לא בקול רם. אני לא יודעת האם אני קוראת נכון או לא. יש לי ספרי ילדים עם ניקוד, אבל אני אף פעם לא בטוחה שאני מבטאת הכל בלי טעויות. י
February 13, 2021
יש לי בעיה: אני קוראת די הרבה בעברית אבל אני לא קוראת בקול. אני לא יודעת האם אני קוראת נכון או לא נכון. יש לי ספרי ילדים עם ניקוד, אבל אני אף פעם לא בטוחה שאני מבטאת הכל בלי טעויות. י
בקשר לתיקון: ראיתי שתיקנו כבר😊 בקשר לבעיה עצמה שאת מתארת: את יכולה להקליט את עצמך ולשלוח לפה. אנחנו ננסה לעזור... המון הצלחה!!
February 14, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!