Anna Fantilanan
Community Tutor
Malapit na ang pasko, ano ang magandang iregalo para sa mahal mo sa buhay?
Nov 27, 2021 2:54 PM
Comments · 5
mahilig magkape ang nanay ko kaya naman kape ang isang magandang iregalo sa kaniya:)
November 27, 2021
celphone
December 5, 2021
Mainam at mabuti sa katawan. Pabango o pagkain ang gusto ko iregalo. 😊
November 29, 2021
Puro:) Ikaw po, ano ang magandang iregalo para sa mahal mo sa buhay?
November 28, 2021