Lorie
Ang isang lalaki tinuturu sa girlfriend niya ang kotse gustong bili. Ang girlfriend hindi pa masold sa kotse. Ang babae sabi, “Hindi ko gusto ang kulay pula.”
Dec 11, 2020 6:34 PM
Comments · 3
May isang lalaki na tinuturo niya sa girlfriend (nobya/kasintahan) ang kotse/kotseng gusto niyang bilihin.Ang girlfriend(nobya/kasintahan)ay hindi kontento sa kotse na napili niya.Ang sabi ng babae "Hindi ko gusto ang kulay pula."
January 5, 2021
May tinuturong kotse Ang lalaki sa kasintahan Niya. Ang kanyang kasintahan naman ay Hindi gusto Ang kotse dahil sa kulay Nito pula. Kaya Hindi nila Ito binili.
April 15, 2021
Ang lalaki ay may ipinakitang sasakyan sa kanyang nobya na nais niyang bilhin. Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang nobya sa sasakyan. Ang sabi niya, "Gusto ko ang kulay pula."
April 15, 2021