kSun25
Danas je čudna tema i ne znam Šta da recim... Whining :: kukati ili cvileti Ne volim kada nekto cvili bez razloga. Nisam pronašla varijacija za upotrebu ovoj reči. Ali mislim Šta možda da kažem tako: Beba je kukanja. #moreфон2020 #moreфон_italki @mechanicalsea @italki @puzzleenglish @mifbooks
Dec 14, 2020 7:49 PM