Witchapon Worachotpokin
ເວລາວ່າງ ຊ້ອຍມັກຈະໄປຟິດເນັດທີ່ຍິມ ຈື່ໄດ້ວ່າ5ປີກາຍ ຂ້ອຍເປັນຄົນທີ່ຕຸ້ຍຫຼາຍ ນ້ຳໜັກ100ກວ່າກິໂລ ໃຊ້ເວລາ5ປີເຂົ້າໄປຟິດເນັດ ຫລຸດໄດ້15ກິໂລ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໄຂມັນກໍ່ຫລຸດລົງ ກ້າມເນື້ອກໍ່ເພິ່ມຂຶ້ນ ໝູ່ທຸກຄົນຂອງຂ້ອຍບອກວ່າຂ້ອຍຫຸ່ນດີຫລາຍ ເຍິ່ງດີກວ່າ5ປີກ່ອນພຸ້ນ ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຊິເຂົ້າຍິມບ່ອຍໆ ດຽວນີ້ ຂ້ອຍໄປຟິດຫຸ່ນອາທິດລະ5ເທື່ອ ເທື່ອລະ1.5ຊັ່ວໂມງ ຢາກໃຫເໂຕເອງຊິເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຫບ່ອໆແລະມີກ້າມເນື້ອຫຼາຍນຳ
Feb 27, 2021 4:53 PM