Clair
בפעם הראשונה צפיתי בהצגה "כנר על הגג" בשנת 1999.לפני השנה הזה לא הייתה ההצדה הזה בתיאטרון העיר שלנו. הלכתי בתיאטרון עם סבא שלי. בתיאטרון הזה אמנים לא זומרים הרבה ברגל כלל. בכל זאת הייתה ההצגה מצוין ואני אהבתי אותה מאוד. אחר כך צפיתי ההצגה שוב כמה פעמים ואצפה אותה שוב. מצאתי ביוטוב וידאו בעברית, אבל זה עדיין קשה מאוד להבין. י
Feb 12, 2021 9:50 AM
Corrections · 5
בפעם הראשונה צפיתי בהצגה "כנר על הגג" משנת 1999.לפני השנה ההיא ההצגה הזאת לא הופיעה בתיאטרון בעיר שלנו. הלכתי לתיאטרון עם סבא שלי. בתיאטרון הזה אמנים לא זומרים הרבה בדרך כלל. בכל זאת הייתה ההצגה מצוינת ואני אהבתי אותה מאוד. אחר כך צפיתי בהצגה שוב כמה פעמים ואצפה בה שוב. מצאתי ביוטוב וידאו בעברית, אבל זה עדיין קשה מאוד להבין.
כל הכבוד! מה הכוונה לאמנים לא זומרים? האם תוכלי להסביר במילים אחרות?
Feb 12, 2021 12:08 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Clair
Language Skills
German, Hebrew, Polish, Russian
Learning Language
German, Hebrew, Polish