Evil Eye
Form questions for the following answers: این بیمارستان ۵۰ تختخواب دارد این بیمارستان چند تا تختعواب دارد؟ همبرگر خوردم با نوشابه ناهار چه خوردی؟ او جراخ مغز و اعصاب است شغلش چیست؟ داروخانه انتهای راهروی طبقه ی اول است ببخشید، داروخانه کجاست؟ او سرطانریه دارد چرا او در بیمارستان بود؟ نه خیر، اینجا کلینیک زبان ندارد اینجا کلینیک زبان دارد؟
Feb 14, 2021 5:25 AM
Corrections · 5
Form questions for the following answers: این بیمارستان ۵۰ تختخواب دارد این بیمارستان چند تا تختخواب دارد؟ همبرگر خوردم با نوشابه ناهار چه خوردی؟ او جراح مغز و اعصاب است شغلش چیست؟ داروخانه انتهای راهروی طبقه ی اول است ببخشید، داروخانه کجاست؟ او سرطان ریه دارد چرا او در بیمارستان بود؟ نه خیر، اینجا کلینیک زبان ندارد اینجا کلینیک زبان دارد؟
آفرین!عالی بود!
Feb 14, 2021 7:27 AM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Evil Eye
Language Skills
English, Persian (Farsi)
Learning Language
Persian (Farsi)