Jared
---English There are a lot of things I like to do when I have free time. I like gardening, and I grew a chilli plant last year. The chilli plant was good because I love spicy food. I grew habanero chillies which are quite spicy. I remember you said you live in Bicol which has spicy food. Do you like spicy food? I also remember you said there's a chilli competition where you live. Have you done the competition? Did you win or lose? Can you tell me about how the competition works? I will try to understand! What do you like to do? The best part about gardening is that it makes you calmer and happier. The most challenging part is dealing with weather, pests, and diseases. It's worth it though. ---Tagalog - for correction May maraming bagay na gusto kong gumawa kapag mayroon akong libreng oras. Gusto kong paghahardin, at itinatanim ako ng sili noong nakaraan taon. Magaling yung sili kasi mahilig ako ng mga pagkaing maanghang. Itinatanim ako ng mga sili ng Habanero na maanghang nila. Maalaala ko na ka nakatira sa Bicol na mayroon pagkaing maanghang. Gusto mo bang pagkaing maanghang? Maalaala ako na sabihin ka na may kompetisyon ng sili sa lugar na nakatira mo. Ginawa mo ang kompetisyon ng sili? Nanalo ka ba o natalo? Maaari mong sabihin sa akin ng tungkol na paano ginagamit ang kompetisyon? Ano-ano ang mga hilig mong gawin? Ang pinakamabuting bahagi ng paghahardin ay nakakarelaks ito mo at nakakasaya. Ang pinakamahirap na bahagi ay pakikitungo sa panahon, mga peste, at mga sakit. Ngunit sulit na sulit ang paghahardin!
Feb 5, 2022 8:51 PM
Corrections · 1
Marami akong bagay na gustong gawain kapag ako ay may libreng oras. Gusto ko ang paghahardin at nagtanim ako ng sili noong nakaraang taon. Mainam ang halamang sili dahil mahilig ako sa pagkaing maanghang. Nagtanim ako ng siling habanero na tunay na maanghang. Naalala ko, sabi mo nakatira ka sa Bicol kung saan may pagkaing maanghang. Gusto mo ba ang maanghang na pagkain? Naalala ko rin, sabi mo may paligsahan ng sili sa iyong tinitirahan. Sumali ka na ba? (Nasubukan mo na bang sumali?) Nanalo ka o natalo? Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ang paligsahang ito? Susubukan kong intindindhin.(susubukan kong maintidihan.) Anong gusto mong gawain? Ang pinakamabuting parte ng paghahardin ay nakagagaan ito ng kalooban at nakapagpapasaya (nagdudulot ng saya). Ang pinakamahirap naman n parte ay ang pakikitungo sa panahon, peste, at mga sakit. Ngunit, sulit na sulit pa rin ang paghahardin. (Ngunit, sulit pa rin ito.) Hi, Jared! Mahusay! You did great. You are gradually learning the Filipino-Tagalog language. You just need to work on the right usage of the tenses of the Verbs and also pronouns in this language. Verbs are salitang kilos (action word) Halimbawa(example) Nagtanim( past) Nagtatanim (Present) Magtatanim (future) If you wish to learn more about this, feel free to book a lesson with me. I'd love to help you. hope this helps! Happy learning ^^
Feb 6, 2022 5:53 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!