Clair
179 תרגיל ג-1 היום בערב משפחת ירדני עומדת ללכת לטיאתרון. יצחק, אישתו אורה וגם הילדים דן ושושנה חושבים על מה ללבוש לטיאתרון. יצחק רוצה ללבוש חולצה לבנה עם שרוולים קצרים והחליפה האפורה החדשה שהוא קנה בחודש שעבר באיטליה. הבד החליפה דק ויקר מאוד. יצחק חושב שאפשר ללכת לטיאתרון בלי עניבה. יש ליצחק נעליים שחורות נוחות. הוא נועל אותן היום.
Feb 27, 2021 12:46 PM
Corrections · 30
179 תרגיל ג-1 היום בערב משפחת ירדני עומדת ללכת לטיאתרון. יצחק, אישתו אורה וגם הילדים דן ושושנה חושבים מה ללבוש לטיאתרון. יצחק רוצה ללבוש חולצה לבנה עם שרוולים קצרים וחליפה האפורה החדשה שהוא קנה בחודש שעבר באיטליה. בד החליפה דק ויקר מאוד. יצחק חושב שאפשר ללכת לטיאתרון בלי עניבה. יש ליצחק נעליים שחורות ונוחות. הוא נועל אותן היום.
February 27, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!