Clair
179 תרגיל ג-2 אישתו של יצחק אורה רוצה ללבוש שמלה ורודה. השמלה יפה מאוד. יצחק קנה לה את השמלה הזאת ליום הולדת. היא עונדת עגילים, שרשרת זהב ואת השעון החדש. אין לה נעליים ורודות, אבל יש לה נעליים סגולות. היא נועלת אותן. אחר כך היא לוקחת תיק, פותחת אותו ושמה בו את הכרטיסים, ממחטה וגם כמה דברים.
Feb 27, 2021 1:02 PM
Corrections · 6
179 תרגיל ג-2 אישתו של יצחק אורה רוצה ללבוש שמלה ורודה. השמלה יפה מאוד. יצחק קנה לה את השמלה הזאת ליום הולדת. היא שמה עגילים, שרשרת זהב ושעון חדש. אין לה נעליים ורודות, אבל יש לה נעליים סגולות. היא נועלת אותן. אחר כך היא לוקחת תיק, פותחת אותו ושמה בו את הכרטיסים, ממחטה ועוד כמה דברים.
February 27, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!