EnglishWithSebastian
Community Tutor
Khi bạn đi thăm một nước mới, bạn sẽ ăn thử cái gì ạ? Ăn thử thức ăn nước ngoài hoặc ăn thức ăn của đất nước của bạn khi đang ở một nước khác. Nhận được kinh nghiệm mới là trên hết khi đi du lịch quốc ngoại, vậy mọi người nên ăn thử tùm lum, kẻo hoang phí thời gian quý hiếm.
Dec 3, 2021 6:16 PM
Comments · 2
Anh nói tiếng Việt rất tốt đấy!
Feb 8, 2022 3:04 PM