kSun25
Danas je tema "fragrance". Fragrance prevodi se kao Miris ili aroma. Miris je nova reč za mene. Nisam videla ovu reč. Kako mogu da upotrebim ovu reč? Mislim će biti sledeće fraze: Koji su miris za žene i drveni miris za muškarce? Da li je cvetni miris? Miriše na koži Gubitak čula mirisa #moreфон2020 #moreфон_italki @mechanicalsea @italki @puzzleenglish @mifbooks
Dec 5, 2020 8:43 PM