Christian
Мојата земја е Канада, тогаш САД е најсличната земја на Канада. Американци и канадци слушат истото музика, гледат истото серии и филмови и имаат други слични. Пред сѐ зборуваме истото јазик, англиски. Освен Квебек и други мали области во Канада што зборуваат француски. Тоа е зошто научеме француски повеќе често од Американци.
Feb 20, 2022 10:56 AM
Corrections · 1
Мојата земја е Канада, тогаш САД е најсличната земја на Канада. Американци и канадци слушат истото музика, гледат истото серии и филмови и имаат други слични. Пред сѐ зборуваме истото јазик, англиски. Освен Квебек и други мали области во Канада коишто зборуваат француски. Тоа е зошто научеме француски повеќе често од Американци.
Feb 20, 2022 12:21 PM
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!