Khadra
dhegankayga waa xiiso leh. kuwa badan baa jira kala duwan dad. waan jeceshahay
Feb 24, 2021 6:57 AM
Corrections · 1
dhegankayga waa xiiso leh. kuwa badan baa jira kala duwan dad. waan jeceshahay
Hmmm somaliga si fiican waan kuu bari karaah hadaad ila soo xidhiidho I will learn You somali language if You tolk with me🙏🙏
February 26, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!