Elif Uğur
Professional Teacher
Türkçe ve Farsça bazı ortak kelimeler Cevap vermek = جواب دادن Sohbet etmek = صحبت کردن Dost olmak = دوست شدن
Nov 26, 2021 8:00 AM
Comments · 1
Evet ama Farsçadaki sohbet kerden konuşmak demek, Türkçe sohbet etmek biraz daha farklı bir anlamda, dolayısıyla eşit değil yakın anlamlı. Dost da arkadaştan biraz farklı, arkadaş dediğimizde yaklaşık aynı yaşlarda kişilerden bahsediyoruz. Cevap ve sohbet her iki dile de Arapçadan geçmiş sözcükler. Bu şekilde iki dile de Arapçadan geçen binlerce sözcük var (kitap gibi). Yukarıdakilere تشکر کردن teşekkür etmek eklenebilir. Dost ise Farsçadan Türkçeye geçmiş bir sözcük. Böyle Farsçadan geçen birçok sözcük var. Bunlardan bazılarında anlam değişiklikleri olabiliyor. Mesela hasta Farsçada yorgun anlamındayken bize anlamı değişerek gelmiş. Benzer şekilde endişe etmek biraz anlam değiştirmiş. Buna karşılık Farsçada da Türkçeden geçen sözcükler var, otak (oda) gibi.
November 26, 2021