Lupat
Cuối tuần này tôi muốn đưa các con tôi đi lái xe đạp ở công viên. Tôi sống ở Đài Loan và ở đây có nhiều đường đi xe đạp. Các con tôi mùa hè này lần đầu tiên học lái xe đạp không có bánh xe đào tạo. Vì vậy các con muốn lái xe đạp bất cứ lúc nào có rảnh. Bức ảnh này là từ cuối tuần trước.
Oct 8, 2020 12:30 AM
Corrections · 2
Cuối tuần này tôi muốn đưa các con tôi đi ĐẠP XE ở công viên. Tôi sống ở Đài Loan và ở đây có nhiều đường đi xe đạp. MÙA HÈ NÀY, các con tôi lần đầu tiên học ĐI xe đạp MÀ không có CÁC bánh xe PHỤ. Vì vậy, các con muốn ĐẠP XE bất cứ lúc nào rảnh. Bức ảnh này là từ cuối tuần trước.
October 14, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Lupat
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Taiwanese), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), Chinese (Taiwanese), Japanese, Vietnamese