Ploy Pailin
Community Tutor
🦀🍛🤤 bpuu pàt pǒng gà rìi 🦀🍛🤤 ปูผัดผงกะหรี่ stir-fried crab in yellow curry bpuu = ปู = crab pàt = ผัด = stir-fried pǒng gà rìi = ผงกะหรี่ = yellow curry ・‥…━━━━━━━☆☆━━━━━━━…‥・ Follow me: Facebook: https://www.facebook.com/kp.pailin Instragram: https://www.instagram.com/learnthaiwithpailin/ ・‥…━━━━━━━☆☆━━━━━━━…‥・
Nov 20, 2021 6:12 PM