Masih/Speaking,TOEFL
Professional Teacher
سلام دوستان. در آخرین سفرمان به شهرستان محل زندگی پدر و مادر همسرم سفر کردیم. بهار در راه است و باغ ها پر از شکوفه های بهاری شده است. بوی‌ شکوفه ها در باغ ها پیچیده و همه جا رنگ و بوی بهشت گرفته است.
Feb 27, 2021 4:17 AM