Check out our updated Community
Sa Ma
Svenska har+supinum

Varför använder man inte (har) i vissa meningar på svenska?


T.ex  När jag tittat klart på tv, gick jag hem.

Varför man inte skriver så här_ När jag har tittat klart på tv, gick jag hem?


Jag känner mig lite förvirrad  här, för i skolan har jag lärt mig har+supinum.


HJÄLP!!

Jul 8, 2016 6:03 PM
Comments · 6
Man kan utelämna har/hade i en underordnad bisats men inte i huvudsatsen. 
August 2, 2016

Jag är osäker på om du inte utgår från talspråk nu, kanske? I perfekt (har+sup.) så blir det ofta så i 1 p.s. att man drar ihop det från "jag har tittat" till "ja'a' tittat". 

Hjälpverbet "har…" kan utelämnas vid uppräkningar av flera huvudverb. Ex "han har inte köpt ringen, men dock funderat på det". 

De exempel du tog upp har du klumpat ihop litegrann. Jag ska försöka förklara hur det bör vara:

"När jag hade tittat klart, gick jag hem" – pluskvamperfekt uttrycker en färdig handling vid tidpunkten för huvudsatsen "jag gick hem" (fast med ändrad ordföljd pga. tidsadverbialet i föregående sats)

Vill du uttrycka bisatsen i perfekt, betyder det att tidpunkten för det fulländade handlingen är ospecifik och så vitt jag kan se måste då huvudsatsen stå i presens, dvs. "när jag har tittat klart på tv, går jag hem"

December 19, 2016
The ha-forms are often left out in speech as they are implied by the verb tense but they are usually always present in writing.
October 22, 2016

Vet inte. 


Tag t.ex. Jag har skrivit till mamma.


Du kan säga 'jag har skrivit till mamma' men inte 'jag skrivit till mamma'.

Däremot båda OK: 'När jag har skrivit till mamma, så ska...' och 'När jag skrivit till mamma, så ska jag...'


Kanske har det något med bisatsen att göra, att det är en ofullständig sats.


"Jag gick hem".

"När jag tittat klart, gick jag hem." (tittandet är slut, du är hemma)

"När jag har tittat klart, går jag hem." (tittandet pågår fortfarande, du är ännu inte hemma)

"När jag hade tittat klart, gick jag hem." (tittandet är slut, du är hemma.)

July 9, 2016

Jag skulle nog säga att utelämnandet av "har" är lite p g a lathet i språket, men fungerar i vissa meningar ändå.

Om man ska vara helt korrekt ska man skriva/säga: När jag har tittat klart på tv, går jag hem.

Eftersom "har" är nutid/presens, kan inte "gick" vara dåtid/imperfekt. Man kan däremot säga: "När jag hade tittat klart på tv, gick jag hem." om man vill att meningen ska vara något som hänt för några timmar sedan, igår och liknande.

July 9, 2016
Show More
Sa Ma
Language Skills
Dari, English, Persian (Farsi), Swedish
Learning Language
English, Swedish