Community Web Version Now Available
Tùng
người Việt Nam muốn có một người bạn Hàn Quốc học cho và ngược lại. chào bạn.. nếu bạn muốn học tiếng Việt Nam thì hãy liên hệ với mình qua facebook Tùng CiTo, hay kết bạn trên zalo: 01694232893.  mình rất muốn học tiếng hàn quốc... mong bạn hãy giúp mình
Jul 18, 2016 3:06 PM
0
0
Comments · 0
No comments yet
Tùng
Language Skills
Korean, Other
Learning Language
Korean