Check out our updated Community
Sa Ma
To find a part time job

How can you become  succeed  to find  a part time job?:)Jul 21, 2016 11:11 AM
Comments · 4

Jag har sökt på webbsida många gånger, men det funkade inte.

Du har rätt. Jag ska försöka det.:)


Tack. 

July 21, 2016
Thank you Beth!!:)
July 21, 2016
Det beror på vilken typ av jobb du söker. (I know you read Swedish so I'm responding in Swedish). Jag föreslår att du - om du bor på en mindre ort - knackar dörr hos olika trevliga företag i trakten, och presenterar dig och helt enkelt frågar. Be att få prata med chefen eller den som är butiksansvarig. Du kan också gå med i någon lokal förening t.ex. en hembygdsförening så att du lär känna och får kontakt med olika personer på orten där du bor, personer som bott där länge. Eller att du tar kontakt med en lokal företagarförening, och ber dem om råd. Ställ samma fråga som du gjorde här. De har i sin tur kontakter med olika personer som kanske behöver hjälp och kan ge dig ett extrajobb! 
July 21, 2016

How can you become successful in finding a part time job?

or

How can you find a part-time job?

July 21, 2016
Sa Ma
Language Skills
Dari, English, Persian (Farsi), Swedish
Learning Language
English, Swedish