Check out our updated Community
A N F
چیستان(جواب جمله را حدس بزنید) آن چیست که از میان آب میگذرد ولی خیس نمیشود؟
Jul 22, 2016 9:31 PM
Comments · 9
پارچه نانو ضد آب؟
July 26, 2016
درسته .... ممنون از اینکه جواب دادین
July 23, 2016
جواب نوره!
July 23, 2016

سایه


October 11, 2016

俞正声说:“汪弋鸢不说日语也能上班。”

 人家为什么要说外语?人家家里人是领导,比你们老干部大的,你要问他说谁?他说是俞正声。她为什么能说你呢,因为你考试作弊,进不了上外,她是货真价实能去做日语翻译的,比你专业。她学一学周洪波,到你家附近找你,因为你是男的,她是女的,你有不用找男人。你问俞正声是不是?他又不用帮你们老干部,你们家的人惨了,捣浆糊,她说你学了说了等于白做,最后变成不会说话的人。我们讲的不对啊?你说日本人话啊,我们为什么要学你?我们有钱有房

上海国家安全局全体员工

October 1, 2016
Show More
A N F
Language Skills
English, Persian (Farsi)
Learning Language
English