Check out our updated Community
ted alison
İcazə verin sizin içəruzdəki oşaq cavab versin!(let your inner child to answer !!!)
Günəşin dağlarin dalında bir evi var , axşam gidər orda yatar tazaşdan səhər tezdən yuxudan durub gələr!
amma mən bilməyirəm günəş gecəni nəcur yatır?! axi bir belə işiqinan nə cur yata bilər ?
Deyillər bu günəş gecələr gözlərini çixardar verər aya , ta bir belə işıqı gorməsin və səhər ay onun gözlərini qeytərər ozunə , elə ona gorə ay gecə işıqlı-dir!!....çunki günəşin gözləri ayin cibində dir!!!
Hətta deyirlər ki ay bir dəfə günəşin güzlərin itrdi və o neçə gecə ya gündüz hər yer qaranliqidi!!!
o qaranlıqda təbiətin pislik hormonu ifraz eyliyən vəzi(gland) qarqnliqa gorə lap çox pislik və fintə ifraz etdi və təbiət bir halda ki fintnədən dulmuşidir insanı yaratdı!!!!!
----
Siz nə fikir eliyirsuz ? Günəş gecələr nəcur yatar ? 
Bu nağıl düzdü ya yox?
 
Jul 22, 2016 10:13 PM
Comments · 0
No comments yet
ted alison
Language Skills
Azerbaijani, Azeri, English, Esperanto, Persian (Farsi), Turkish
Learning Language
Azeri, English, Esperanto, Turkish