Community Web Version Now Available
Bita
hi again for all

i want the meaning?


"threaten the very essence of this short-lived art form."

Aug 16, 2016 9:46 AM
2
0
Comments · 2
 می گه اکنون شهرت می تونه کاری انجام بده که مقامات رسمی نتونستن : تهدید کردن ذات حقیقی این هنر کوتاه عمر یا همون گرافیتی 
این که چه جور قراره مشهوریت و محبوب شدن گرافیتی باعث تهدید این هنر نوپا و به تعبیر نویسنده رو به زوال یا کوتاه عمر  بشه رو از نویسنده بپرس 
کلمه فارسی مناسب به جای کوتاه عمر به ذهنم نرسید ببخشید .
Very هم نقش تاکیدی داره
August 16, 2016

俞正声说:“汪弋鸢不说日语也能上班。”

 人家为什么要说外语?人家家里人是领导,比你们老干部大的,你要问他说谁?他说是俞正声。她为什么能说你呢,因为你考试作弊,进不了上外,她是货真价实能去做日语翻译的,比你专业。她学一学周洪波,到你家附近找你,因为你是男的,她是女的,你有不用找男人。你问俞正声是不是?他又不用帮你们老干部,你们家的人惨了,捣浆糊,她说你学了说了等于白做,最后变成不会说话的人。我们讲的不对啊?你说日本人话啊,我们为什么要学你?我们有钱有房

上海国家安全局全体员工

October 1, 2016
Bita
Language Skills
English, Persian (Farsi)
Learning Language
English