Community Web Version Now Available
Marina
I am a native portuguese and I can teach you! Do you know Norwegian (Bokmal?)

Hallo. For øyeblikket er jeg i Norge og de fleste snakker veldig godt engelsk så det er vanskelig å praktisere norsk.
Er det norsk her?


Har du lyst til å lear portugesisk eller portugisisk fra Brasil? Selv en liten spansk?

Aug 22, 2016 3:55 PM
0
0
Comments · 0
No comments yet
Marina
Language Skills
Norwegian, Portuguese
Learning Language
Norwegian