Check out our updated Community
Jan
Tricky or easy??? Těžké či jednoduché???

I have a question and if you answer correctly you will be rewarded. Mám otázku a jestliže správně odpovíte dostanete odměnu :)

This is about me ha ha .... Je to o mně ha ha ... 


Which song do I like the most? Kterou písničku mám nejradši?

A. Justin Bieber - Beauty and beat

B. Soundgarden - Black Hole Sun 

C. Oasis - Wonderwall     

D. RATM - Killing in the name of

Sep 2, 2016 2:11 PM
Comments · 3

Myslím si, že máš nejradší Justin Bieber Beauty and beat.


Měj se hezky.

September 15, 2016
C. Oasis - Wonderwall 
October 31, 2016
D. RATM - Killing in the name of
September 10, 2016
Jan
Language Skills
Czech, English, German, Polish, Russian, Slovak
Learning Language
English, German, Polish, Russian, Slovak