Check out our updated Community
Ruby
Professional Teacher
ni xi huan zi ji xie san wen ma?

xie hao yi pian san wen ,shou xian yao you yi ding de wen zi gong di 。qi ci,yao dui shi wu you hen hao de gan zhi li 。写好一篇散文,首先要有一定的文字功底。其次,要对事物有很好的感知力。

xie san wen you xu duo de hao chu 。ke yi xiu yang shen xin ,ji fa ling gan。写散文有许多的好处。可以修养身心,激发灵感。。。

Ru guo ni ye xi huan xie san wen,wo men jiu yi qi lai tan tao ba 。如果你也喜欢写散文,我们就一起来探讨吧。

Sep 10, 2016 9:10 AM
Comments · 0
No comments yet
Ruby
Language Skills
Chinese (Mandarin), Chinese (Other), English
Learning Language
English