Check out our updated Community
Viacheslav Biryuk
Wandalizm czy sztuka?

Czy według Ciebie jest to wandalizm czy sztuka?

Jak myślisz, gdzie kończy się sztuka i zachyna wandalizm?

Is it, in your opinion, vandalism or art?

How do you think, where is the art ends and vandalism begins?

https://pp.vk.me/c635100/v635100039/147b8/x_mBRMljxY0.jpg

Sep 24, 2016 9:41 AM
Comments · 1

Według moich kryteriów estetycznych jest to sztuka. Aktem wandalizmu nazwałabym bezmyślne bazgranie po ścianach, tj. wypisywanie na ścianach wulgaryzmów, obraźliwych sloganów (lub w ogóle pisanie po ścianach), czy też malowanie nieprzemyślanych, prostackich, nie mających nic wspólnego ze sztuką obrazków.


Wydaje mi się, że granica między sztuką a wandalizmem jest bardzo płynna. Sądzę, że nawet jeśli artysta uliczny wykona malowidło, które można by zaklasyfikować jako "street art", ale zrobiłby to bez pozwolenia właściciela budynku lub odpowiednich władz, to mimo dużych walorów artystycznych jest to nadal akt wandalizmu.


And shortly in English:

As for me, it is an art. I would call an act of wandalism such actions like writing and painting vulgar words or slogans on the walls or sensless writing on them in general, or painting boorish, not connected to art, pictures.


It seems to me that the boundary between wandalism and an art is very blurred. I think that although a street artist made a painting which might be classified as a street art but he would do it without any permission of the owner of the building or the proper authority, his art might be still perceived as an act of vandalism. Would you agree with me?

November 11, 2016
Viacheslav Biryuk
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Hindi, Polish, Russian, Ukrainian
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Hindi, Polish