Nguyen The Vu
Professional Teacher
Vietnamese words for travelling....The most famous Vietnamese song ever

Diễm Xưa - The ancient beauty

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ 
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao 
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ 
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu 

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ 
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua 
Trên bước chân em âm thầm lá đổ 
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa 

Chiều nay còn mưa sao em không lại 
Nhỡ mai trong cơn đau vùi 
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau 
Bước chân em xin về mau 

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động 
Làm sao em biết bia đá không đau 
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng 
Để người phiêu lãng quên mình lãng du 

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng 
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

https://www.youtube.com/watch?v=FdReA5oEPxA

https://www.youtube.com/watch?v=g5mFuY2taa8


Mar 18, 2017 3:35 AM