Check out our updated Community
Cyberyoshi
Vi tycker ju inte om surströmming kanske. När du finner att du gillar någon, men det måste vara bara för utseenden för det finns knappast gemensamheter, vad tänker du därför om dig?
15 февр. 2018 г., 10:08
Comments · 0
No comments yet
Cyberyoshi
Language Skills
Dutch, English, Esperanto, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish, Swedish
Learning Language
Esperanto, Japanese