Community Web Version Now Available
Sashik
נושא שלושה

מה עושה לי שמחה?

אני שמחה כששותה קפה עם חלב ושוקולד שחור. אני שמחה כשהאיר השמש, כשבעבודה שלי הכל טוב. כשיש ירקות טריים וטעימים, כשמבינה משהו בעברית. כשהולכת לישון כי אני אוהבת מאוד לישון. כשקונה בגדים חדשים. כשיודעת שבמשפחה שלי הכל בסדר. כשיש כרטיסים לישראל, כשיודעת שיש אנשים שאוהבים אותי. כשיש ספר מעניין. כשתשובה נכונה. כשיש מים חם במקלחת, כשיש שקט, כשיש לילה, ירח כוכבים. כשיש אור, כשיש חברות. כשאפשר ללכת למוזיאון.כשאפשר לטייל ברגל ביער. כשאוכלת עוגה.כש לובשת שמלה או חצאית. כשיכולה לנסוע לחופשה"ל. כשמקבלת משכורת. כשמנסה משהו חדש.
גם עכשיו אני שמחה)

Mar 31, 2018 8:22 PM
3
0
Comments · 3

מה עושה לי שמחה?

אני שמחה כשאני שותה קפה עם חלב ושוקולד שחור.
אני שמחה כשהשמש מאירה, כשבעבודה שלי הכל טוב. כשיש ירקות טריים וטעימים, כשאני מבינה משהו בעברית. כשאני הולכת לישון כי אני אוהבת מאוד לישון.
כשאני קונה בגדים חדשים. כשאני יודעת שבמשפחה שלי הכל בסדר.
כשיש כרטיסים לישראל, כשאני יודעת שיש אנשים שאוהבים אותי. כשיש ספר מעניין. כשהתשובה נכונה. כשיש מים חמים במקלחת, כשיש שקט, כשלילה, ויש ירח וכוכבים. כשיש אור, כשיש חברות.
כשאפשר ללכת למוזיאון.כשאפשר לטייל ברגל ביער.
כשאני אוכלת עוגה.כשאני לובשת שמלה או חצאית. כשאני יכולה לנסוע לחופשה.
כשאני מקבלת משכורת. כשאני מנסה משהו חדש.

גם עכשיו אני שמחה)


בהווה צריך לומר את כינוי הגוף (אני, את, אתה..) כי הפועל יכול להיות בשלושת הגופים (אני אוכלת, את אוכלת, היא אוכלת).

April 1, 2018
!תודה רבה
April 3, 2018

 תודה על התשובה והתיקונים 


April 3, 2018
Sashik
Language Skills
English, Hebrew, Russian
Learning Language
English, Hebrew