Check out our updated Community
Vera_fox
Er det viktig for barna å gå i barnehage?

De fleste av barna i Russland går i barnehage. Jeg har to barn. To sønner på 3 og 6 år. De går ikke til barnehagen. Jeg har muligheten til ikke å jobbe. Moren min hjelper my med barna. Er det nødvendig å gi barn til en barnehage, hvis du ikke jobber? Hva synes du om dette? Min sønn liker ikke barnehagen. Her i Russland er det for store grupper i barnehagen. Vanligvis i en gruppe på 30 barn eller mer. Læreren kan ikke vise nok oppmerksomhet til alle. Jeg liker ikke dette. Privat barnehage er veldig dyrt. Hvis jeg skal jobb, har jeg fortsatt ikke nok penger til en privat barnehage. Men derimot en gruppe på 6 personer der. 
Hva er fordelene med å ha barn i barnehage? Det er nok flere som synes at barn må gå til barnehagen, selv om moren ikke jobber. De synes at det å ikke ha barna i barnehagen, betyr at de ikke vil bli godt nok sosialisert før de begynner på skolen. De lærer hvordan de kan snakke norsk bedre og å respektere voksne som er ikke foreldrene deres eller andre slektninger. De lærer om enkle emner som farger, figurer, taller og alfabetet. I barnehagen kan barna lære seg å synge, leke inne eller ute, spise og så videre. I tillegg kan de få nye venner i barnehagen også. 
Mine barn deltar i ekstra betalte klasser. De tegner, bygger og lærer å lese.

Jeg synes at våre barnehager er ikke god nok. Jeg vil heller passer på barna mine meg selv.

Apr 16, 2018 9:56 AM
Comments · 0
No comments yet
Vera_fox
Language Skills
English, Norwegian, Russian
Learning Language
English, Norwegian