Nikki
Community Tutor
Alam niyo bang meron ring nakaraan, kasulukuyan, at hinaharap na tense ang pandiwa sa Filipino o Tagalog? Ang Ingles at Filipino ay may pagkakapareho tulad ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na tense sa pandiwa. Ito ay pangkaraniwan lamang sa Ingles at Filipino. Napansin niyo ba ito mga mag-aaral ng Filipino?
Apr 26, 2018 11:37 AM
Comments · 1
mahirap talaga ang tagalog haha. I kind of understand verbs conjugated with mag- and um, but I really struggle with those that use in- and i affixes. Unti-unti matutong ako mag-tagalog!
May 24, 2018