Nikki
Community Tutor
Makabalo kaha ka diretso nga Cebuano ang inistoryahan sa tao pagkadungog pa lang nimo sa iya? Naa daw melodiya ang kada inistoryahan. Kung Cebuano ang ga-storya, mahibal-an kaha nimo diretso nga Cebuano iyang mga ginalitok?
May 7, 2018 11:06 AM
Comments · 1
Hi where are you
May 7, 2018