Anna
Mamma mia! ABBA

I found this video https://www.youtube.com/watch?v=CZ_5xCY44Fo

but I can´t find the correct lyrics.

I found these lyrics for Mamma mia but in the video they aren´t saying the same things

https://lyricstranslate.com/en/abba-mamma-mia-svenska-lyrics.html


May 19, 2018 9:08 AM
Comments · 3

Det går veckor och år, å man vandrar omkring.
I precis samma spår men så händer nånting.
Det kan gå fort, det kan växa fram.
Men är det gjort, ja då har du en älskad vän.
Å du lever på nytt igen.
Det e de som hänt mig nu och just här.
Jag har upplevt att jag just blivit kär.

Oooh~ Mamma mia, jag har blivit kär.
Tro mig, titta på mig bara.
Mamma mia, om det inte är, kärlek,
vad kan det då vara?
När man går runt och känner, hur alla pulsar bränner.
Det du, e väl att va riktigt kär.

Mamma mia, vandrar i det blå.
Tro mig, jag har aldrig känt det så.

Man går runt i sin stad, mitt i vintern och vill(really can't hear what this last word is..sounds like vill, but not sure)
Dansa å vara glad, bara för man finns till.

Vet att de är (same here, sounds like it. But I'm not sure..)
Säkra tecken på, att man e kär.
Det har alltid fungerat så. Ingenting att fundera på.
Det e de som hänt mig nu och just här.
Jag har upptäckt att jag just blivit kär.

Oooh~ Mamma mia, jag har blivit kär.
Tro mig, titta på mig bara.
Mamma mia, om det inte är, kärlek,
vad kan det då vara?
När man går runt och känner, hur alla pulsar bränner.
Det du, e väl att va riktigt kär?

Mamma mia, jag har blivit kär.
Tro mig, titta på mig bara.
Mamma mia, om det inte är, kärlek,
vad kan det då vara?
- x2

När man går runt och känner, hur alla pulsar bränner.
Det du, e väl att va riktigt kär.
Mamma mia, vandrar i det blå.
Tro mig, jag har aldrig känt det så.

Tried my best to listen and write out the lyrics for you! Also wrote the casual Swedish they use sometimes with the shortened "är" to "e", etc. So it can be easier to sing along if that's what it's for. Hope it helps!

May 19, 2018
Think you Sabine
May 30, 2018
Anna
Language Skills
English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Slovenian, Spanish, Swedish
Learning Language
Finnish, French, German, Norwegian, Slovenian, Spanish