Check out our updated Community
Макс
Poszukujemy towarzysza na nosie polskim Język polski nie jest tak biegły
Mar 30, 2019 5:43 PM
Comments · 2
Domyślam się, że to ..."na nosie polskim", zapewne miało od: ukr. "носій мови" ("nosij movy") / ros. "носитель языка" ("nositel jazyka") / ang. "native speaker".
Po polsku to będzie "rodzimy użytkownik języka polskiego".
April 1, 2019
Na nosie polskim? Co to znaczy?
March 30, 2019
Макс
Language Skills
Estonian, Japanese, Kazakh, Korean, Polish, Russian, Ukrainian
Learning Language
Ukrainian